Tyhjä

Yhteensä: 0,00 €

Tietosuojaseloste

EU:n tietosuoja-asetus 2016/679 ja tietosuojalaki 1050/2018

Laatimispäivä 20.11.2019

1. Rekisterinpitäjä Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä - Keuda
Sibeliuksenväylä 55 A, 04400 Järvenpää
Puh. (09) 273 81, Fax. ((09) 2711 426, info@keuda.fi
2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa Maarit Flinck, tietosuojavastaava
Sibeliuksenväylä 55 A 04400 JÄRVENPÄÄ 
maarit.flinck@keuda.fi   p. 0500-837 357
3. Rekisterin nimi CPU Ceepos-kassajärjestelmä
4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus Asiakassuhteen hoitaminen, asiakkaan ja Keudan oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely kassatoimintojen yhteydessä (laskutusasiakas), verkkokaupassa, työtilauksilla sekä ruokailuoikeudet (opiskelijat ja henkilökunta)
5. Rekisterin tietosisältö Kassatoiminnoissa ja työtilauksilla laskutusasiakastiedot
Verkkokaupassa tilaajan tiedot / laskutustiedot
Opiskelijan ruokailuoikeustieto luetaan opiskelijahallintojärjestelmästä, ei tallennu kassajärjestelmään kuin määrällisenä kävijätietona
Henkilökunnan ruokailuoikeuden käyttö tallentuu Primaan vientiä varten
6. Säännönmukaiset tietolähteet Ruokailuoikeustieto opiskelijahallintojärjestelmästä tai palkkahallintojärjestelmästä (Prima)
Verkkokaupassa asiakkaan antama tilaajatieto
Kassalla asiakastieto / laskutustieto
7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Henkilökunnan ruokailut kerran kuukaudessa Primaan
Laskutustietojen siirto laskutusohjelmalle vähintään kerran kuussa

Muiden tietojen luovuttamista ulkopuolisille ei ole

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle Ei siirtoa
9. Rekisterin suojauksen periaatteet Palvelin sijaitsee lukitussa atk-salissa. Tiedot varmistetaan automaattisesti kerran vuorokaudessa, varmistusten toimivuus testataan käytössä (koulutustilaisuudet).  Tietojen luku ja käsittelyoikeus on rajattu käyttäjäryhmillä niin, että oikeus on vain työssä tarvittaviin tietoihin. Käyttöoikeuden tunnistus tehdään järjestelmän omilla tunnuksilla ja salasanoilla.
10. Tarkastusoikeus Henkilöllä on oikeus tarkastaa tietonsa
11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista Virheelliseksi havaitut tiedot korjataan järjestelmään
12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet Tietosuoja-asetuksen mukaan rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten.