Tietosuojaseloste

EU:n tietosuoja-asetus 2016/679 ja tietosuojalaki 1050/2018

Laatimispäivä 20.11.2019

1. RekisterinpitäjäKeski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä – Keuda
Sibeliuksenväylä 55 A, 04400 Järvenpää
Puh. (09) 273 81, Fax. ((09) 2711 426, info@keuda.fi
2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissaSeveri Suppula, tietosuojavastaava
Sibeliuksenväylä 55 A 04400 JÄRVENPÄÄ
severi.suppula@keuda.fi   p. 040 174 4565
3. Rekisterin nimiCPU Ceepos-kassajärjestelmä
4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitusAsiakassuhteen hoitaminen, asiakkaan ja Keudan oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely kassatoimintojen yhteydessä (laskutusasiakas), verkkokaupassa, työtilauksilla sekä ruokailuoikeudet (opiskelijat ja henkilökunta)
5. Rekisterin tietosisältöKassatoiminnoissa ja työtilauksilla laskutusasiakastiedot
Verkkokaupassa tilaajan tiedot, jotka ovat etunimi, sukunimi, osoite ja puhelinnumero.
Opiskelijan ruokailuoikeustieto luetaan opiskelijahallintojärjestelmästä, ei tallennu kassajärjestelmään kuin määrällisenä kävijätietona
Henkilökunnan ruokailuoikeuden käyttö tallentuu Primaan vientiä varten
6. Säännönmukaiset tietolähteetRuokailuoikeustieto opiskelijahallintojärjestelmästä tai palkkahallintojärjestelmästä (Prima)
Verkkokaupassa asiakkaan antama tilaajatieto
Kassalla asiakastieto / laskutustieto
7. Tietojen säännönmukaiset luovutuksetHenkilökunnan ruokailut kerran kuukaudessa Primaan
Laskutustietojen siirto laskutusohjelmalle vähintään kerran kuussaMuiden tietojen luovuttamista ulkopuolisille ei ole
8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelleEi siirtoa
9. Rekisterin suojauksen periaatteetPalvelin sijaitsee lukitussa atk-salissa. Tiedot varmistetaan automaattisesti kerran vuorokaudessa, varmistusten toimivuus testataan käytössä (koulutustilaisuudet).  Tietojen luku ja käsittelyoikeus on rajattu käyttäjäryhmillä niin, että oikeus on vain työssä tarvittaviin tietoihin. Käyttöoikeuden tunnistus tehdään järjestelmän omilla tunnuksilla ja salasanoilla.
10. TarkastusoikeusHenkilöllä on oikeus tarkastaa tietonsa
11. Oikeus vaatia tiedon korjaamistaVirheelliseksi havaitut tiedot korjataan järjestelmään
12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudetTietosuoja-asetuksen mukaan rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten.